Oceny prac dokona 5 osobowe jury, wyłaniając zwycięzców w dwóch kategoriach:

Najlepsza etykieta piwna oraz Najlepsza seria etykiet piwnych.  Kryteria brane pod uwagę to oryginalność; funkcjonalność; rzemiosło i technika oraz kreatywność. W przypadku serii etykiet dodatkowym kryterium jest spójność serii.

Jury w każdej kategorii przyzna 3 miejsca, a autorzy prac otrzymają:
I Miejsce: 500 zł, 50 kg słodu Viking Malt.
II Miejsce: 30 kg słodu Viking Malt.
III Miejsce: 20 kg słodu Viking Malt.

Zostanie również przyznana nagroda Internautów.