I. Organizatorzy i partnerzy

 1. Organizatorem „Viking Label Contest” (nazywanego dalej „Konkursem”), jest Viking Malt Specialties Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego nr 70, 58-150 Strzegom, NIP 8842278906 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Partnerami konkursu są:
  FLOV Agencja Kreatywna, Fuse Collective,
  Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych,
  Browamator,
  Warszawski Festiwal Piwa.

 

II. Ogólne zasady i terminarz konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, piwowarów domowych, plastyków i grafików.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski.
 3. Zgłoszenie do konkursu jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
 4. Ocena prac plastycznych (etykiet piw) będzie przebiegać w 2 kategoriach:
  a) najlepsza etykieta piwa,
  b) najlepsza seria etykiet piw (3-5).
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 kwietnia 2018 r. i trwać będzie do 23 maja 2018 r. Dodatkowo, w dniach 16-23 maja 2018 r. internauci będą mogli głosować na najlepszą spośród prac, które zostaną zakwalifikowane do finału konkursu.
 6. Prace, które nie będą spełniać wymogów regulaminowych, nadesłane po terminie, o którym mowa powyżej, wykonane niesamodzielnie przez uczestników Konkursu, pozbawione opisu lub opisane nieczytelnie nie będą oceniane.
 7. Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 25 maja 2018 r. (piątek) podczas Warszawskiego Festiwalu Piwa, na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

 

III. Wymagania pracy konkursowej i instrukcja przygotowania materiałów:

 1. Prace konkursowe mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki. Mogą być jedno lub wieloelementowe, muszą jednak spełniać warunki szeroko pojętej etykiety piwnej. Ta nie posiada określonej formy i rozmiaru, a promując oryginalność tym bardziej zachęcamy do odejścia od tradycyjnej formy, nie mniej zakładamy, że etykietę można będzie nakleić na butelkę piwa.
 2. Prace konkursowe nie powinny mieć formatu przestrzennego.
 3. Dopuszcza się wykonanie pracy konkursowej przez zespoły (maksymalnie dwuosobowy).
 4. Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe w każdej z kategorii.
 5. Wysyłka prac konkursowych jest jednoznaczna z deklaracją, że nie były one wcześniej prezentowane na profesjonalnych wystawach ani nie zostały użyte na komercyjnie dostępnym piwa.
 6. Zgłoszone prace należy nadesłać w dwóch formach: fizycznej i cyfrowej.
  a) Forma fizyczna. Projekty lub wydruki etykiety (mogą być wycięte), zabezpieczone odpowiednio przed uszkodzeniem i opisane czytelnie na odwrocie, odbieramy do dnia 7 maja 2018 r. włącznie pod adresem:
  “Viking Label Contest”
  Viking Malt Sp. z o.o.
  Świętokrzyska 27
  09-200 Sierpc
  b) Forma cyfrowa. Dobrej jakości (odpowiednie kolory, >72 dpi) skan lub plik z projektem lub link do pliku w łatwo edytowalnym formacie (.jpg, .png, .pdf) o wielkości nie większej niż 5 MB należy przesłać na adres mailowy:hello@vikinglabelcontest.pl
 7. Opis materiałów.
  a) Forma fizyczna.
  Każdą pracę należy odpowiednio, czytelnie (drukowanymi literami) opisać na odwrocie podając:
  – Imię i nazwisko Wykonawcy lub Zespołu,
  – kategorię zgłoszenia pracy (A, B),
  – Tel. kontaktowy i e-mail do autora pracy.
  b) Forma cyfrowa. Każdy plik należy opisać w następujący sposób:
  [kategoria]_[imię i nazwisko autora]_[nr porządkowy].[rozszerzenie]
  np: a_JanNowak_1.jpg
 8. Podmiot Zgłaszający oraz osoby podpisane pod Zgłoszeniem oświadczają, że:
  a) Zapoznały się z regulaminem Konkursu oraz akceptują wszelkie jego postanowienia;
  b) Dane podane w zgłoszeniu do Konkursu są zgodne z prawdą, a ich przetwarzanie przez organizatora będzie zgodne z prawem i nie naruszy prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich;
  c) Podmiotowi Zgłaszającemu przysługują prawa do zgłaszanej pracy konkursowej w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania w Konkursie oraz w sposób określony w Regulaminie a ponadto, że w powyższym zakresie prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, a korzystanie z nich w zakresie przewidzianym w Regulaminie nie naruszy prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich;
  d) Podmiot Zgłaszający udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na przechowywanie prac konkursowych oraz korzystanie z nich i rozporządzanie nimi we wszelkich związanych z Konkursem działaniach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, które obejmować mogą w szczególności wyprodukowane i rozpowszechnianie wydawnictw papierowych (w tym katalogów) oraz płyt CD zawierających Prace/Materiały, publiczne wystawy, pokazy i prezentacje publiczne, publiczne udostępnianie na stronach internetowych oraz w innych sieciach, w tym telefonii mobilnej, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie i nadawanie i remitowanie audycji, filmów i prezentacji o Konkursie, publikowanie w Prasie w związku z informowaniem o Konkursie;
  e) W powyższych celach Organizator jest uprawniony do korzystania z prac konkursowych na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym wszystkich wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie oraz promocji Podmiotów Zgłaszających;
  f) Warunki wykorzystania prac w innych celach niż powyższe zostaną uregulowane oddzielną umową;
  g) Ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń.

 

IV. Skład jury:

 1. Grzegorz Chorostecki – Grzegorz Chorostecki – art director, projektant graficzny i właściciel agencji kreatywnej FLOV (należącej do studia NOMONO), która specjalizuje się w projektowaniu graficznym dla browarów rzemieślniczych m. in. Birbant, Solipiwko, Pinta, Nepomucen, Wrężel, Łańcut, Szpunt, Probus, Cztery Ściany, Przystanek Tleń. Na co dzień zajmuje się projektowanie opakowań, brandingiem i fotografią. Od roku 2016 realizuje wraz z Wojtkiem Solipiwko (Browar Solipiwko) projekt designersko-piwowarski Nomono, w którym stale poszerza swoją wiedzę na temat piwowarstwa i produkcji piwa rzemieślniczego. Pasjonat browarnictwa rzemieślniczego i popularyzator. Zdobywca German Design Awards 2018 w kategorii komunikacja graficzna za projekt opakowania dla piwa Baltic Abyss (Imperial Porter BA) z browaru Solipiwko.
 2. Dawid Ryski – artysta rysownik, grafik, ilustrator, muzyk. Znany również jako Talkseek. Z wykształcenia architekt krajobrazu. Razem z żoną Anulą Ryską tworzy kolektyw rysowników Pinata Unique. Perkusista w zespołach The Feral Trees i Hidden World. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych, przeglądach designu oraz miał kilka wystaw indywidualnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mieszka i pracuje w Puławach.
 3. Tomasz Maciąg – 12 lat doświadczenia w segmencie usług kreatywnych. Współzałożyciel agencji brandingowej Fuse Collective w której odpowiada za strategię oraz skuteczność tworzonych rozwiązań. Specjalizuje się w strategii marek, strategii wizualnej oraz user experience. Prywatnie pasjonat dobrego piwa i piwowar domowy, co zaowocowało współpracą z browarami rzemieślniczymi (Artezan, Harpagan, Praha993). Po godzinach dzieli się doświadczeniami z prowadzenia biznesu kreatywnego na firmowym blogu. Jest autorem badania “Jak projektanci zdobywają klientów”.
 4. Jan Stankiewicz – magister sztuki – projektowania produktu i komunikacji wizualnej. Urodzony w połowie lat 80 w Lublinie. Członek Polskiego Związku Artystów Plastyków. Absolwent Wzornictwa Przemysłowego na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Karierę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie (teraz Zespół Szkół Plastycznych), na specjalizacji snycerstwo – formy użytkowe, którą ukończył z dyplomem. Na co dzień prowadzi własne studio projektowe – STANKREACJI. W pracowni projektuje wszystko co nas otacza, od małych przedmiotów użytkowych przez meble po całe jachty i wnętrza – Współpracuje z różnymi projektantami, agencjami, domami produkcyjnymi tworząc produkty, materiały marketingowe, scenografie do spotów reklamowych oraz eventów. W wolnych chwilach oddaje się swojej pasji i prowadzi piwnego bloga o projektowaniu opakowań i etykiet.

 

V. Ocena prac:

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
 2. W ocenie prac będą brane pod uwagę:
  a) Najlepsza etykieta piwna:
  – oryginalność (niepowtarzalność),
  – funkcjonalność (czytelność nazwy i marki, komunikacja zawartości),
  – rzemiosło i technika (dobór estetyki, stylistyki, detale, wykończenie),
  – kreatywność (czy ma za sobą jakąś ciekawą ideę i na ile została zrealizowana).
  b) Najlepsza seria etykiet piwnych:
  – oryginalność (niepowtarzalność),
  – funkcjonalność (czytelność nazwy i marki, komunikacja zawartości),
  – rzemiosło i technika (dobór estetyki, stylistyki, detale, wykończenie),
  – kreatywność (czy ma za sobą jakąś ciekawą ideę i na ile została zrealizowana),
  – spójność serii (stworzenie nowej jakości, powiązanie).
 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna, żadne odwołania od niej nie przysługują.

 

VI. Nagrody:

 1. Prace zostaną ocenione i nagrodzone nagrodami rzeczowymi i finansowymi (pełna lista nagród zostanie ogłoszona w późniejszym terminie):
  a) Kategoria “najlepsza etykieta piwna”:
  1. Miejsce: 500 zł, 50 kg słodu Viking Malt.
  2. Miejsce: 30 kg słodu Viking Malt.
  3. Miejsce: 20 kg słodu Viking Malt
  b) Kategoria “najlepsza seria etykiet piwnych”
  1. Miejsce: 500 zł, 50 kg słodu Viking Malt.
  2. Miejsce: 30 kg słodu Viking Malt.
  3. Miejsce: 20 kg słodu Viking Malt.
 2. Jury zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych sytuacjach, do nieprzyznania nagrody głównej lub ogłoszeniu kilku miejsc ex aequo.
 3. Jury zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
 4. Praca, która otrzyma najwięcej głosów internautów, w ramach głosowania, uzyska tytuł Nagrody Internautów.

 

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celach promocyjnych Konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego nazwiska jako autora pracy.
 2. Organizator zastrzega sobe prawo wykorzystania złożonych prac wyłącznie w celu promocji Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub zmiany jego terminów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 4. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Monika Marszycka, monika.marszycka@vikingmalt.com